Informacje z otwarcia ofert

Klimontów. dnia 2017-03-21

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający: Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera, Klimontów 31 28-340 Sędziszów.

Tryb i przedmiot zamówienia: zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nazwa zadania

BUDOWA TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W KLIMONTOWIE

1. kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
80141,01 zł

2. zestawienie firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3. ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie;

Zestawienie ofert:

  1. Adres: "BUDIF" Jolanta Rokicka, ul. Dworcowa 32A, 28 340 Sędziszów. Cena: 80.002,58 zł, Termin wykonania zamówienia: 45 dni.
  2. Michał Ciosek "REM-BUD" - usługi remontowo-budowlane, Różnica 35A, 28-350 Słupia Jędrzejowska. Cena: 110.241,55 zł, Termin wykonania zamówienia: 35 dni.
  3. P.W. "ARKADA DELA" Emil Dygas, Kalińska 6/6a, 26-600 Radom. Cena: 100.276,57 zł, Termin wykonania zamówienia: 45 dni.

PROW-2014-2020-logo-kolor                              flag_yellow_low                              Leader

Operacja pn. Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Klimontowie mająca na celu wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz wzmocnienie potencjału turystyczno - wypoczynkowego terenu wsi Klimontów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wiceprezes Fundacji:

Dorota Chacińska-Kubiec

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz