Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe:

Fundacja CampoSfera wysyła zapytanie ofertowe w sprawie uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej (działki nr 860/1 w Klimontowie).

Informacje w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Projekt

Zapytanie ofertowe

Budowa boiska

Przedmiar robót

Zachęcamy do składania ofert!

PROW-2014-2020-logo-kolor                              flag_yellow_low                              Leader

Operacja pn. Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Klimontowie mająca na celu wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz wzmocnienie potencjału turystyczno - wypoczynkowego terenu wsi Klimontów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz