Projekty

Pracując metodą projektową Fundacja w optymalny sposób wykorzystuje powierzone jej fundusze!

Młodzież przeciwko radykalizmowi:

camposfera-youngagainstradicalism-68

Projekt realizowany w 2016 roku w ramach pierwszej edycji programu Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Projekt dotyczył niezwykle ważnego tematu radykalizacji postaw młodzieży.

Ogród Społeczny w Klimontowie

camposfera-400x70cm

Ogród społeczny w Klimontowie powstał dzięki wsparciu programu Razem dla Klimatu.

 

Projekty Erasmus +

Projekt „New ideas – New work” był działaniem nastawionym na poszerzenie wiedzy dotyczącej nietypowych, innowacyjnych lub zapomnianych zawodów, w kontekście przeciwdziałania bezrobociu wśród osób młodych. W szkoleniu odbywającym wzięło udział 25 uczestników i działaczy z 6 krajów europejskich. Uczestnikami były osoby pracujące z młodzieżą. Działania w projekcie pozwoliły na zapoznanie się z wybranymi zawodami, poznanie technik,  poszerzających horyzonty związane z poszukiwaniem pracy oraz zwiększyć kreatywność. Wszystkie działania odbywały się w przestrzeni wiejskiej, metodami aktywnymi przy udziale lokalnej społeczności. W tym bardzo pozytywnie przez uczestników ocenione było spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Burmistrzem Miasta Sędziszów. Projekt realizowany był metodami edukacji poza-formalnej (praca w małych grupach, burza mózgów, itp)  Projekty był częścią większej koncepcji realizacji projektów odpowiadających na konkretne zapotrzebowanie uczestników, realizowane z zastosowaniem nietypowych mocno angażujących metod.  Fundacja CampoSfera opracowała szereg zasad związanych z współpracą z instytucjami partnerskimi oraz jakością samych projektów.

Projekt „New ideas – Creative Work” był działaniem nastawionym na poszerzenie wiedzy dotyczącej organizowania własnej działalności gospodarczej, w kontekście przeciwdziałania bezrobociu wśród osób młodych. W szkoleniu odbywającym się w Polsce w 2015 roku wzięło udział 20 uczestników z 5 krajów europejskich, trener-facylitator oraz asystent trenera. Uczestnikami będą osoby w wieku pow. 21 lat pracujące z młodzieżą min. 2 lata.
Wszystkie działania będą odbywać się w przestrzeni wiejskiej, metodami aktywnymi przy udziale lokalnej społeczności. Projekt jest częścią większej koncepcji realizacji projektów odpowiadających na konkretne zapotrzebowanie uczestników, realizowane z zastosowaniem nietypowych mocno angażujących metod.  Fundacja CampoSfera opracowała szereg zasad związanych z współpracą z instytucjami partnerskimi oraz jakością samych projektów. Są one konsekwentnie realizowane we wszystkich projektach. Dzięki doborowi partnerów oraz przygotowaniu innowacyjnego i profesjonalnego programu edukacyjnego, pracownicy młodzieżowi zostaną wyposażeni w przydatne narzędzie wspomagające ich pracę z młodzieżą.
Broszurę z projektu można pobrać ze strony Fundacji.

Wymiana międzynarodowa „Unleash the music inside you - creative thinking about and around music” był pierwszym tego typu działałem podejmowanym przez Fundację CampoSfera. Głównymi celami było zwiększenie zaangażowania młodzieży wiejskiej w działania w projektach międzynarodowych, budowanie zrozumienia i tolerancji pomiędzy młodymi osobami z różnych krajów oraz ukazywanie muzyki jako środka do rozwoju kreatywności i twórczego myślenia.
W projekcie wzięło udział 20 młodych osób w wieku 16-22 lat oraz 5 opiekunów i członków zespołu Fundacji CampoSfera.
Projekt prowadzony był metodami aktywnymi opierając się na edukacji poza-formalnej (warsztaty w małych grupach, gry, studium przypadku, itp).
Dzięki działaniom młodzież rozwinęła umiejętności kreatywnego myślenia, poszukiwania innowacyjnych pomysłów, zrozumienia dla różnic kulturowych.

Projekt "Wolność okiem kamery" to wymiana młodzieżowa przygotowania przy współpracy z lokalną społecznością. W projekcie brała udział młodzież z Ukrainy i Polski w wieku od 16 do 22 lat. Wymiana odbyła się w dniach 16-25.07.2015 roku w Klimontowie i wzięło w niej udział 27 uczestników/czek (w tym 24 młodych ludzi, 2 opiekunów z Polski i 1 z Ukrainy). Był to pretekstem do rozmów dotyczących takich takich zagadnień jak:

  • wartości (w tym wartości Europejskie)
  • stereotypy;
  • uprzedzenia;
  • różnice kulturowe;

W krótkim terminie młodzież zdobyła kompetencje kulturowe (zmiana nastawienia, zwiększenie otwartości na różnorodność) oraz techniczne związane z kręceniem i montażem filmów.

Filmy z projektu można znaleźć na portalu youtube.com

Erasmus-unleash-the-music-inside-you-07

 

 

 

 

 

Ośrodek Pozytywnego Dialogu

LogotypProjektuOsrodekPozytywnegoDialoguPrawa człowieka i edukacja w tym zakresie jest dla nas bardzo ważnym celem realizowanym przez Fundację CampoSfera. Chcemy budować więzi i możliwości prowadzenia życzliwej i opartej na zrozumieniu i poszanowaniu różnorodności zdań debaty. Debata ta jest możliwa jeśli zagwarantowane będą prawa mniejszości i osób słabszych. Platforma dialogu skierowana jest do szkół, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych. Działania, które będziemy realizować w ramach tego celu są kontynuacją projektu realizowanego w latach 2014 - 2015 Ośrodek Pozytywnego Dialogu.

Działania w Dialogu

Fundacja CampoSfera zaprasza serdecznie szkoły, organizacja pozarządowe i inne instytucje do współpracy w realizacji programu "dialog". Wspólnie możemy dokonać diagnozy sytuacji w placówce lub w grupie dla której działa organizacja. Mamy doświadczenie w budowaniu programów antydyskryminacyjnych, prowadzeniu spotkań, integracji i budowaniu grupy.

Możliwe działania:

  • Dyskusyjne Kluby Filmowe połączone z warsztatami
  • Warsztaty Antydyskryminacyjne
  • Szkolenia dla pracowników oświaty i organizacji pozarządowych
  • Warsztaty z zakresu praw człowieka, ich znaczenia i wpływu na rzeczywistość

Ośrodek Pozytywnego Dialogu to wielowymiarowe przedsięwzięcie, którego celem ogólnym było promowanie tolerancji i poszanowania różnorodności, a szczegółowym wsparcie osób LGBT oraz kobiet doświadczających dyskryminacji na terenach wiejskich. Obszarem realizacji było województwo świętokrzyskie, małopolskie i śląskie, na granicy których leży Klimontów - centrum działań projektowych.

Działania w projekcie zostały poprzedzone remontem, który umożliwił jego przeprowadzenie.

Remont budynku po byłej szkole podstawowej w Klimontowie, która została zbudowana w 1930 roku, był wielkim przedsięwzięciem. Początkowy entuzjazm prac, musiał opaść po odkrywaniu kolejnych niedoskonałości budynku. Wiele prac, pomimo sprawnej realizacji, opóźniało się.
Zakończyliśmy remont pomieszczeń niezbędnych do realizacji zadań w projekcie. Przystosowanie budynku po byłej szkole objęło:
- zdarcie poprzedniej zniszczonej farby, tynku i podłóg, pomalowanie wszystkich pomieszczeń (w tym ze środków EOG - powierzchnia ok. 300m 2)
- położenie płytek w łazienkach - ok. 60 m 2
- położenie podłóg w dwóch pomieszczeniach na parterze budynku - 100 m 2
- zamontowanie kompaktów szt. 4
- umywalek szt. 7
- pryszniców wraz z całym wyposażeniem 4 kabiny
- zakup 14 łóżek piętrowych, dwuosobowych,
- zakup 28 materaców;
W sumie remont objął cztery sypialnie, dwie sale warsztatowe, łazienki i toalety, korytarz i schody.

W ramach projektu zostały zrealizowane działania takie jak:
- szkolenia dla pracowników oświaty i pracowników NGO;
- spotkania grup nieformalnych i grup wsparcia
- warsztaty w szkołach i dyskusyjne kluby filmowe
- dwa festiwale i spotkania organizacyjne społeczności LGBT w woj. Świętokrzyskim.
Odbiorcami projektu oprócz osób LGBT oraz kobiet mieszkających na wsi była szeroko pojęta społeczność lokalna.
Projekt zrealizował wszystkie planowane działania. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu finansami poszerzyliśmy zakres działań i formę pomocy. Fundacja CampoSfera dzięki wsparciu instytucjonalnemu stała się stabilną i rozwojową organizacją, udostępniającą przestrzeń pod realizację szeregu innowacyjnych działań.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Spotkania w ramach "żywej biblioteki". Festiwal "Lub Równe"

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Uczestnicy i uczestniczki festiwalu "Lub Równe"

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Przygotowania do prezentacji Filmu.

Dzięki projektowi zawiązała się pierwsza samodzielna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób LGBT w województwie świętokrzyskim - Prowincja Równości

prowincjarownosci.pl/

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner-eea-grants-fundacja-batorego-pfdim

Wolontariat międzynarodowy

DSC0681

W Fundacji CampoSfera pracowało już kilkudziesięciu wolontariuszy z całego świata. Od 2014 roku odwiedziły nas osoby z Niemiec, Meksyku, Kolumbii, Francji, Portugalii, Hiszpanii, Andory i wielu innych miejsc. Więcej o wolontariacie w Fundacji CampoSfera dowiecie się z zakładki "Wolontariat w Campo". Zapraszamy.

Projekt Wioska On-line

Projekt Wioska On-line był pomysłem na rozbudzenie aktywności seniorów z okolicznych wiosek. Przez kilka miesięcy w 2014 roku 24 osobowa grupa osób w wieku 50-64 lat zdobywała podstawowe kompetencje dotyczące obsługi komputerów. W czasach gdy świat opiera się na umiejętnościach związanych z nowymi technologiami, osoby starsze mogą czuć się wykluczone z pełnego życia.
Może to dotyczyć w szczególności osób ze wsi.
Projekt zakończył się we wrześniu 2014 roku, obecnie planujemy kolejne działania skierowane do seniorów.