O fundacji

O Fundacji CampoSfera:

Fundacja CampoSfera opiera swoje działania na misji, dlatego nie realizuje każdego rodzaju projektów, nie staramy się o wsparcie z funduszy EFS lub lokalnych grantów, które często nastawione są na realizacje pewnych wskaźników, nie zaś na realną zmianę w społeczeństwie. Chcemy by nasze doświadczenie i kompetencje zdobyte w wielu projektach, wyjazdach i działaniach w Polsce i za granicą mogły w realny sposób ,zmieniać świat w którym żyjemy. Po przez nasze działania inspirujemy też osoby z innych krajów, często z małych miejscowości do podejmowania podobnej aktywności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi raportami:
Raporty i materiały do pobrania

Wszystko co robimy spełnia trzy wymiary:

Wymiar międzynarodowy: W każdym nawet lokalnym projekcie zostaje włączony komponent międzynarodowy. W ten sposób otwieramy lokalną społeczność na możliwości jakie dają spotkania z osobami z innych krajów. Tym też staramy się odróżnić od innych organizacji w regionie.

Wymiar lokalny: W każdy nasze działania zaangażowana jest społeczność lokalna. W ten sposób nasi sąsiedzi, mieszkańcu okolicznych miejscowości i gminy stają się częścią Fundacji, a fundacja wpływa na ich postrzeganie świata. Wolontariusze (np. EVS) wprowadzani będą do społeczności lokalnej, chcemy by w przyszłości mieszkali oni u rodzin z Klimontowa. W ten sposób dla wolontariuszy będzie to doskonała okazja do poznania polskiej kultury a dla rodziny goszczącej, ważna lekcja zrozumienia i otwartości.

Wymiar ekologiczny: ekologię rozumiemy jako odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Dlatego każde nasze działanie analizowane jest pod kontem oddziaływania na środowisko. Nasze biuro zużywa jak najmniej papieru, w czasie warsztatu często używamy, zamiast flipchartów, zużytych plakatów. Używamy ekologicznych płynów do czyszczenia, stosujemy własnej produkcji mydło, płyn do prania itp. Oczywiście wiąże się to z kosztami, ale według nas, większym kosztem jest zaniechanie takich zachowań.

Nasze działania:

 • warsztaty z naturalnych metod budownictwa

  Nieodpłatne warsztaty prowadzone przez zaprzyjaźnionych fachowców, uczestniczyć mogą w nich osoby bez względu na wiek czy poziom umiejętności. Dotychczas zrealizowaliśmy warsztaty z tynków glinianych.

 • wolontariat krótkoterminowy

  Czasem osoby które brały udział w warsztatach lub organizowanych przez nas szkoleniach chcą pomagać trochę więcej. Fundacja daje możliwość pracy w swojej przestrzeni. Wolontariusz musi w takim przypadku opłacić jedynie koszty wyżywienia (ok. 50 zł tygodniowo), wolontariat krótkoterminowy trwa do 2 tygodni.

 • wolontariat średnioterminowy

  Prowadzimy zarówno lokalny jak i międzynarodowy wolontariat średnioterminowy. Trwa on od 2 tyg. do 3 miesięcy. W tym czasie ustalane są dokładne cele pobytu wolontariusza, obowiązki i prawa. Wolontariusz najczęściej mieszka w przygotowanych na ten cel pokojach w budynku dzierżawionym przez Fundację.

 • wymiany młodzieżowe wyjazdowe

  – naszym zadaniem jest długotrwałe oddziaływanie na społeczność lokalną. Dzięki wymianą młodzieżowym lokalna młodzież może przy niskich kosztach poznać inne kraje i kultury. W naszych działaniach wybieramy tylko takie wymiany które wnoszą wartość edukacyjną.

 • wymiany młodzieżowe lokalne

  Czasami dla lokalnej młodzieży wyjazd za granicę jest zbyt dużym wyzwaniem. Na przeszkodzie nie stoją fundusze lub brak umiejętności posługiwania się językiem angielskim, ale brak wiary w siebie, niskie poczucie wartości i negatywne stereotypy dotyczące mieszkańców małych miejscowości.  Dla tej młodzieży organizujemy projekty lokalnie. Jest to dla nich szansa poznania młodzieży z innych krajów, przełamania swoich ograniczeń oraz poznania

 • szkolenia dla kadry pedagogicznej lokalne i zagraniczne

  W ten sposób chcemy budowa w gm. Sędziszów kadrę która będzie mogła wspierać Fundację i kontynuować działania.

 • szkolenia dla seniorów

  Pierwszy projekt realizowany przy wsparciu Funduszy POKL, dzięki niemu grupa seniorów i seniorek uczestniczyła w zajęciach komputerowych. Projekt poza funkcją edukacyjną miał również za zadanie zintegrować seniorów z lokalnych wsi.

 • spotkania językowe

  Wolontariusze zagraniczni prowadzą dla lokalnych dzieci (obecnie dwie grupy dziesięcioosobowe w wieku 6-10 oraz 11-14 lat) bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego poprzez zabawę. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Mimo niewielkiej promocji – niewielkie plakaty rozwieszone w 6 okolicznych wsiach, grupy zostały zapełnione po 3 dniach, a kilkoro dzieci znalazło się na listach oczekujących. Często wolontariusze goszczący w CampoSferze nie mają doświadczenia  w pracy z dziećmi lub przygotowywaniu zabaw językowych. W takim wypadku, jeżeli pojawiają się wątpliwości i obawy, zespół Fundacji (oboje doświadczeni w edukacji pozaformalnej, wiceprezeska jest z wykształcenia nauczycielką języka angielskiego) pomaga w przygotowaniu zajęć, wyborze zabaw i ćwiczeń oraz bierze udział w pierwszych (w razie potrzeby również w kolejnych) zajęciach, aby pomóc wolontariuszom w realizacji tego wyzwania. Współpracujemy również mocno z kieleckim Centrum Wolontariatu, które również przyjmuje wolontariuszy (obecnie trójkę, w przyszłości 5).

  Jakub Kubiec
  - prezes CampoSfery jest mentorem obecnych wolontariuszy. Są częstymi gośćmi w Klimontowie i często pomagają nam w naszych działaniach. W razie trudności, nasi wolontariusze na pewno będą mogli liczyć na ich pomoc. Nawet w przyszłości, z innymi wolontariuszami, ponieważ ścisła współpraca między Centrum Wolontariatu a CampoSferą będzie kontynuowana.

 • zajęcia pozalekcyjne

  Warsztaty jakie zostały przygotowane dla dzieci w czasie ferii spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Na pierwsze spotkanie przyszły 4 osoby, na ostatnie w cyklu (8) przyszło ok. 18 dzieciaków.
  Warsztaty dotyczyły:

  • tworzenia własnego budżetu,
  • zajęcia muzyczne.
 • kino letnie

  dostępne dla wszystkich

Zaangażowanie społeczne:

 • wspieranie działań Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich

Dokładny opis działań i projektów w zakładce „Działania”.