Oferta

 

Fundacja CampoSfera jest domem dla wielu wolontariuszy z całego świata!

Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner-eea-grants-fundacja-batorego-pfdim

Wartości w CampoSferze:

 1. Atmosfera: Chcemy by CampoSfera była miejscem bezpiecznym i otwartym na różnorodność. Nie ma u nas miejsca na ksenofobię, homofobię i agresję motywowaną dowolnymi poglądami.
 2. Odpowiedzialność: W Fundacji CampoSfera wszystko co robimy ma mieć realne przełożenie na zmianę społeczną i rozwój przestrzeni którą dysponujemy. Dlatego przez samo przebywanie u nas chcemy przemycić naszym gościom wartości edukacyjne.

Musisz wiedzieć że:

 • w Campo segregujemy śmieci: podział prosty - metal + plastik, - szkło, papier, - inne odpadki, - odpadki na kompost. Na każdym piętrze znajdują się odpowiednio oznakowane pojemniki.
 • zatrudniamy osoby z lokalnej społeczności,
 • staramy się ograniczać spożywanie mięsa, jeśli jesteś wegetarianinem/nką lub weganem/nką przygotujemy lub zamówimy dla ciebie specjalne dania.
 • przy wykańczaniu pomieszczeń - tam gdzie było to możliwe - korzystaliśmy i korzystamy z naturalnych lub up-recykling-owych materiałów,
 • pokojach zostały wytynkowane przy zastosowaniu gliny, piasku i słomy. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tej technologii odwiedź stronę: www.tynkinaturalne.pl (u nas tynki w dużej części wykonywali wolontariusze więc jest to naprawdę proste)

Uwaga. Od maja 2018 roku Fundacja nie udostępnia już przestrzeni dla grup zorganizowanych. 

 

Oferta dla szkół i organizacji pozarządowych:

 1. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE I GRUPOWE
  • Profilaktyka antynarkotykowa z informacją dotyczącą właściwości tzw. „dopalaczy”;
  • Profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową;
  • Profilaktyka uzależnień behawioralnych (np. uzależnienie od tel. komórkowych);
  • Zaburzenia żywienia, poczucie wartości;
  • Warsztaty antydyskryminacyjne;
  • Warsztaty integracyjne dla klas 1, oraz interwencyjne w przypadku kryzysów klasowych.
 1. ROZWÓJ OSOBISTY
  • Umiejętności autoprezentacji;
  • Warsztat umiejętności liderskich;
  • Wyznaczenie i realizacji zamierzeń biznesowych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;
 1. ZAJĘCIA TEMATYCZNE
  • Zajęcia ekologiczne – w tym warsztaty recyklingowe, zrównoważone gospodarowanie odpadami i wodą, warsztaty z energii odnawialnych itp
  • Zajęcia z rysunku w tym w szczególności przygotowujące do egzaminów na studia architektoniczne;
  • Zajęcia muzyczne i inne formy artystyczne w tym związane z nowymi technologiami
  • Zajęcia kulturowe i historyczne
  • Wiele innych w zależności od zapotrzebowania grupy i możliwości naszej kadry;
 1. WOLONTARIAT DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH I WOLONTARIAT PRACOWNICZY.
  • Mamy doświadczenie w organizowaniu wolontariatu dla osób z zagranicy, zarówno pojedynczych osób jak i grup. Wolontariat może odbywać się na terenie Fundacji, może dotyczyć takich zagadnień jak – ogrodnictwo, zielarstwo, budownictwo naturalne i inne. Dzięki wolontariatowi w Fundacji CampoSfera osoby zbudujesz zespół, dostarczysz szeregu kompetencji i dobrej zabawy.
 1. POMOC W PISANIU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE, BUDOWANIU KONCEPCJI ORGANIZACJI.
  • Fundacja CampoSfera jest tworzona przez osoby doświadczone w pracy w III sektorze. Chcielibyśmy by nowopowstałe organizacje miały jasno nakreślone cele i mocną, opartą na pełnym rozpoznaniu potrzeb wizję swojego istnienia. Zapraszamy osoby, które planują otworzyć Fundację lub Stowarzyszenie, i chciałby skorzystać z fachowego doradztwa.