Wyjedź na projekt międzynarodowy

Fundacja CampoSfera realizuje szereg projektów międzynarodowych w większości finansowanych ze środków programu Erasmus +.

“Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.”

Fundacja pomaga młodym osobom wyjechać za granice na projekty edukacyjne, poznać język, oraz kulturę i zabytki całej Europy. Większość projektów jest bezpłatna.

Jeśli chcesz wziąć udział w naszym projekcie skontaktuj się z nami!