Przelew na Campo

Dzięki dobrowolnym wpłatą na działalność statutową Fundacja CampoSfera może bez niezależnie od dotacji realizować swoje działania.

Thanks to a voluntary payment for the statutory activity Foundation CampoSfera can not independently of the grants to realize their action.

Nazwa Banku i  numer konta:

Bank Ochrony Środowiska

86 1540 1014 2058 9127 6438 0001