Trenerka związana z tematyka praw człowieka i przeciwdzialania dyskryminacji. Naukowo zajmuje się zagadnieniem płci społeczno-kulturowej.