Dlaczego finansowanie organizacji ekologicznych jest ważne?

Organizacje ekologiczne robią dużo dobrego dla środowiska naturalnego, a tym samym dla całego społeczeństwa. Problematyczna pozostaje jednak kwestia ich finansowania. Na szczeblu międzynarodowym, ekologiczne organizacje pozarządowe finansowane bywają z dotacji rządowych i funduszy unijnych. O tym, jak wygląda ta kwestia w Polsce, przeczytacie poniżej.

Wsparcie rządowe

W budżecie państwa przeznaczono pewne środki na edukację ekologiczną, które mogą być wydatkowane na działalność organizacji ekologicznych. Budżetem tym dysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i rozdziela go najczęściej w oparciu o rozpisywane konkursy. Nie wszystkie organizacje starają się o te środki, z powodu istniejącego konfliktu interesów. Chodzi tu przede wszystkim o krytykę działań władz państwowych w kwestii ekologii.

Prywatni darczyńcy

Znakomita większość środków finansowych, którymi dysponują organizacje ekologiczne pochodzi od prywatnych darczyńców. Jest to forma finansowania, która jednak ma stosunkowo nieregularny charakter. Tej niestałości wpływów próbuje się zaradzić poprzez promowanie regularnych comiesięcznych poleceń zapłaty z rachunku bankowego na rzecz organizacji. Jednym ze sposobów są chociażby akcje adopcji wilków czy dokarmiania konkretnych zwierząt, na co organizacja przesyła stosowny certyfikat darczyńcom.

Kontrowersje wokół finansowania

W ostatnich latach wokół finansowania organizacji ekologicznych pojawiły się kontrowersje dotyczące finansowania działalności ekologów przez biznes. Nie byłoby w tym nic bulwersującego gdyby nie fakt, że ekologom zarzucano przyjmowanie datków od firm, których działalność powoduje duże szkody dla środowiska. By ukrócić tego rodzaju oskarżenia większość działających w Polsce organizacji podpisała powstałą w 2014 r. Kartę Etyczną Pozarządowych Organizacji Ekologicznych. Zgodnie z jej warunkami finansowanie organizacji jest w pełni jawne, a dodatkowo podpisywanie jakichkolwiek porozumień z biznesem ukierunkowanych na osiągnięcie przez organizację określonych korzyści materialnych lub finansowych jest wykluczone. Do badania ewentualnych naruszeń powołano specjalną komisję. Do dnia dzisiejszego nie stwierdzono jednak żadnych uchybień w tym zakresie.

Czy warto wspierać finansowo działalność organizacji ekologicznych? W naszej opinii jak najbardziej tak. Liczy się każda, nawet drobna wpłata a mnogość celów sprawia, że każdy może wybrać ten, który interesuje go najbardziej.