Działalność Fundacji WWF w Polsce

Jedną z najlepiej rozpoznawalnych organizacji działających na rzecz szeroko pojętego środowiska naturalnego jest WWF, fundacja, która działa na arenie międzynarodowej już od ponad sześćdziesięciu lat. Swoją działalność prowadzi na sześciu kontynentach, utrzymując się w pełni z datków, bez wsparcia od organizacji rządowych. Z tego powodu WWF uznawana jest za jedną z najbardziej niezależnych organizacji ekologicznych na świecie.

WWF w Polsce

Ideą organizacji jest znane hasło „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Zgodnie z nim, działania WWF w Polsce koncentrują się przede wszystkim na ochronie polskiego środowiska przyrodniczego. Organizacja prowadzi wiele długofalowych programów przyrodniczych, które mają na celu wsparcie określonych gatunków czy obszarów. Z głośniejszych akcji wskazać można te, których celem jest ochrona rysi czy wilków. Akcje te koncentrują się w dużej mierze na edukacji społeczeństwa i prowadzeniu działań, zmierzających do ograniczenia odstrzału tych zwierząt.

Organizacja dba również o polskie obszary unikalne przyrodniczo. Szczególny akcent kładziony jest między innymi na nienaruszanie zasobów Puszczy Karpackiej, czy ochronę i oczyszczanie wód Bałtyku.

Wolontariat w WWF

W działalność WWF w Polsce może zaangażować się niemal każdy i to na wiele sposobów.

Pierwszym z nich jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podejmowania odpowiednich kroków w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia nielegalnego naruszenia zasobów przyrodniczych. Może to być zarówno problem dotyczący zauważonych zwierząt złapanych we wnyki, czy chociażby powzięcie podejrzenia o nielegalnym zrzucie ścieków do wód płynących czy stojących. Dla wszystkich osób, które spotkały się z działaniami tego rodzaju, stworzono specjalny poradnik ze wskazówkami dotyczącymi dalszego postępowania.

Drugim sposobem jest wolontariat. Praca wolontariusza dotyczy różnorodnych stanowisk. Najczęściej jednak można spotkać się z ofertami na stanowisko foundraisera. Kto to taki? To osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem wpłat dla Fundacji. Warto przy tym nadmienić, że wpłaty te nie mają charakteru gotówkowego, lecz jedynie deklaracji złożonej na odpowiednim formularzu przez darczyńców.

Kto i jak może wspierać WWF Polska?

Działalność Fundacji odbywa się wyłącznie w oparciu o środki pozyskane od darczyńców. Każdy z nas może wspierać planetę poprzez WWF dzięki wpłacaniu na rzecz tej organizacji datków. Na stronie WWF w Internecie znajduje się specjalny formularz, dzięki któremu jest to bardzo proste. Dodatkowo, każdy kto chce się zaangażować w określone kampanie może zgłosić swoją kandydaturę lub po prostu wziąć udział w określonej akcji.

Gwiazdy i celebryci dla WWF Polska

Ekologiczną działalność chętnie wspierają rodzime gwiazdy. Fundacja WWF Polska może liczyć na ich zaangażowanie, które zwiększa popularność i pomaga edukować społeczeństwo w zakresie wybranych tematów. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych kampanii jest kampania dotycząca ochrony wilków z udziałem Marcina Dorocińskiego, który jest ambasadorem Fundacji. Aktor regularnie bierze udział w akcjach WWF, dzięki czemu zwraca uwagę swoich fanów na problemy ochrony środowiska naturalnego.

Wśród innych znanych nazwisk działających mniej lub bardziej regularnie na rzecz WWF są między innymi Maja Ostaszewska, Bartłomiej Topa, Magdalena Cielecka, Michał Piróg a nawet Robert Biedroń.

Walka o czystą planetę, to w szerszej perspektywie walka o ludzkie zdrowie. Z tego powodu warto zgłębić swoją wiedzę, dotyczącą szczególnie lokalnych problemów z zakresu ochrony środowiska. Hasło „myśl globalnie, działaj lokalnie” powinno towarzyszyć na co dzień każdemu, komu zależy na życiu w harmonii z przyrodą. Wystarczy niewiele, by uczynić coś dobrego dla przyrody.