Działalność organizacji ekologicznych

Organizacje ekologiczne to organizacje społeczne, które zajmują się ochroną środowiska. Wraz z narastającymi problemami dotyczącymi zanieczyszczenia i zwiększającym się brakiem zaufania do polityków, wrasta ich znaczenie zarówno na arenie międzynarodowej, jak i lokalnej. O tym, jak ważne stały się te organizacje świadczyć może fakt, że Człowiekiem Roku 2019 według opiniotwórczego magazynu „Time” została ekologiczna aktywistka Greta Thunberg. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Greta Thunberg w momencie przyznania tego tytułu miała zaledwie 16 lat. Tym samym została najmłodszą w historii osobą uhonorowaną tym tytułem.

Znaczenie organizacji „zielonych”

Organizacje ekologiczne to jedne z najprężniej działających organizacji pozarządowych w Polsce. Podejmują wiele działań i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. Ich działalność jest nie do przecenienia. Okazują się niezastąpione w nagłaśnianiu problemów lokalnych społeczności i problemów o charakterze globalnym. Do głównych form aktywności organizacji ekologicznych należą:

  • prowadzenie tematycznych akcji dotyczących ochrony konkretnych zasobów przyrody,
  • interwencje w poszczególnych sprawach dotyczących zanieczyszczenia środowiska,
  • edukacja w zakresie form zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych,
  • promowanie ekologicznego stylu życia,
  • lobbowanie na rzecz przyjęcia określonych rozwiązań prawnych,
  • współpraca międzynarodowa służąca ochronie środowiska.

Dlaczego działalność ta jest tak ważna? Czyste środowisko to podstawa zdrowia ludzi. Trudno wyobrazić sobie zdrowych ludzi, którzy oddychają zanieczyszczonym powietrzem czy piją zanieczyszczoną wodę. Właśnie między innymi o te zasoby dbają organizacje ekologiczne.

Udział ekologów w postępowaniach administracyjnych

Jednym z uprawnień organizacji ekologicznych jest również możliwość udziału w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, wymagających udziału społeczeństwa. W takich sytuacjach organizacje ekologiczne mogą uczestniczyć w postępowaniu posiadając uprawnienia strony. Dzięki temu mogą składać wnioski dowodowe, kwestionować wnioski już złożone, wnosić odwołania w zakresie wydanych decyzji czy wykorzystywać wszystkie inne uprawnienia przysługujące stronom. To bardzo ważne, gdyż organizacje ekologiczne mają większe doświadczenie i wiedzę co sprawia, że działają na rzecz środowiska znacznie skuteczniej, niż lokalne społeczności.

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna w połączeniu z presją wywieraną na poszczególne rządy to narzędzie wpływania na politykę dotycząca ochrony środowiska. To właśnie działalność organizacji ekologicznych przyczyniła się do wprowadzenia przepisów ograniczających produkcję jednorazowych naczyń i plastikowych rurek do napojów.

Edukacja ekologiczna prowadzona jest bardzo wielowymiarowo. Jest to możliwe ponieważ poszczególne organizacje koncentrują się na odmiennych aspektach ekologii. Niektóre organizacje zajmują się wyłącznie ochroną powietrza, jak na przykład Polski Alarm Smogowy. Inne działają na rzecz praw zwierząt, jak Fundacja Viva!, a jeszcze inne zajmują się całokształtem ochrony, czego przykładem jest Fundacja WWF Polska czy Greenpeace. Dzięki temu edukacja ekologiczna przebiega na wielu szczeblach, a każdy zainteresowany może znaleźć własny sposób na wspieranie działań na rzecz zielonej planety, do czego gorąco zachęcamy.