Kim jest wolontariusz i dlaczego warto nim być?

Definicji wolontariatu jest wiele. Jednak główna idea, która przyświeca wolontariatowi to nieodpłatna działalność na rzecz innych osób lub organizacji pozarządowych. Kolejną cechą wolontariatu jest fakt, że działania wolontariusza wykraczają poza te, które normalnie cechują relacje rodzinne i koleżeńskie. Co ważne, z pracy wolontariuszy nie mogą korzystać firmy prowadzące działalność gospodarczą – jest to forma zastrzeżona dla organizacji pozarządowych i wybranych instytucji.

Wolontariuszem może zostać każdy, a w przypadku osób niepełnoletnich współpracujących z organizacjami niezbędna jest pisemna zgoda rodziców.

Zalety bycia wolontariuszem

Nie każdy może realizować swoje pasje i zainteresowania w trakcie pracy zawodowej czy nauki. Takie możliwości daje natomiast wolontariat. Bywa on sposobem na realizowanie swojego hobby w połączeniu z robieniem czegoś dla innych – dla środowiska, społeczności czy indywidualnych osób. Praca na rzecz innych pozwala nie tylko wykazać się i poszerzyć swoje umiejętności, lecz również dzięki niej poznaje się nowych ludzi, podróżuje po świecie, uczy współpracy w grupie i poznaje inne punkty widzenia na te same zagadnienia. Warto również zauważyć, że praca wolontariusza pozwala na zdobycie doświadczenia niezbędnego w przyszłej pracy zawodowej. Można zaryzykować twierdzenie, że dzięki wolontariatowi zyskuje się więcej, niż daje.

Czy wolontariat to praca?

Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie jest prosta. Wolontariat może mieć formę jednorazowych akcji poświęconych określonej tematyce czy osobie. W takiej sytuacji trudno mówić o regularnym zajęciu, a tym bardziej przyrównywać je do pracy.

Jeśli natomiast wolontariat ma formę częstej i regularnej aktywności, obowiązki z nim związane mogą przypominać pracę na etacie. Wspólnymi cechami będzie z pewnością zakres odpowiedzialności, ilość poświęconego czasu i regularność. Tym niemniej wolontariat zawsze wynika z potrzeby serca i jest działalnością pro bono. Dla wielu osób jest jedną z ważniejszych kwestii w ich życiu.

Na co zwrócić uwagę wybierając wolontariat

Poza oczywistymi kwestiami dotyczącymi zgodności wolontariatu z własnymi zainteresowaniami czy potrzebami, warto również zwrócić uwagę na pewne zagadnienia prawne. Przede wszystkim wolontariusza i organizację, na rzecz której działa, powinna łączyć umowa o wolontariat. Jest ona obowiązkowa, jeśli wolontariat będzie trwał przez okres dłuższy, niż 30 dni. Wolontariusz powinien również zostać przeszkolony w zakresie BHP.

Wolontariusze są siłą napędową dla wielu organizacji pozarządowych. Siłą, bez której te nie mogłyby istnieć. To właśnie bezinteresowne zaangażowanie wielu osób, ich kreatywność i poświęcanie własnego czasu pozwalają na osiąganie celów organizacji pozarządowych. Trudno sobie współcześnie wyobrazić organizacje ekologiczne bez wolontariuszy, którzy poświęcają się określonej idei, propagują ją i edukują. Coraz częściej decydują się przy tym na kontrowersyjne metody, dzięki którym ich głos staje się słyszalny w przestrzeni publicznej.