Środowisko, w którym przebywamy warunkuje jakość naszego życia. Trudno mówić o zdrowiu, gdy oddychamy skażonym powietrzem, spożywamy warzywa, w których znajdują się resztki rakotwórczych oprysków czy jemy mięso zwierząt, w hodowli których nadużywano antybiotyków. Ekologia jest ważna i dotyczy każdego z nas z osobna i wszystkich razem. To, w jaki sposób dbamy o naszą planetę dzisiaj, odczują wkrótce nasze dzieci. Właśnie dlatego ekologia jest ważna! Równie ważne jest wspieranie organizacji ekologicznych. Można to robić na wiele sposobów: udostępniając posty organizacji na swoich mediach społecznościowych, wpłacając datki na działalność organizacji zielonych, czy biorąc udział w organizowanych przez nich warsztatach. Jednak najbardziej zaangażowaną formą wsparcia działań ekologów jest wolontariat.

Ekologiczny wolontariat – jak zacząć?

Bycie wolontariuszem nie jest trudne. Rozpoczęcie tej przygody warto zacząć od odpowiedzi na pytania:

  • jakie są moje mocne strony?
  • który aspekt ekologii interesuje mnie najbardziej?
  • jakie organizacje ekologiczne działają w pobliżu mojego miejsca zamieszkania?
  • ile czasu mogę poświęcić na wolontariat?

Rzetelne rozważenie odpowiedzi pozwoli na zawężenie kręgu profilu organizacji i zakresu ewentualnych obowiązków. Później pozostaje już tylko zrobić rozeznanie w sieci i aplikować do wybranej organizacji i na określone stanowisko.

Należy podkreślić, że każda organizacja ekologiczna potrzebuje osób o bardzo różnorodnych umiejętnościach: prelegentów, negocjatorów, copywriterów, specjalistów z zakresu administracji, prowadzenia profilów w mediach i bardzo wielu innych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że każdy, kto pragnie zaangażować się w ekologiczny wolontariat, będzie mógł się wykazać jako wolontariusz.

Jak wolontariusze wpływają na poprawę środowiska?

Oczywistym jest, że działania wolontariuszy rzadko wpływają na bezpośrednią poprawę stanu środowiska naturalnego. Wyjątkiem mogą tu być akcje sprzątania określonych miejsc czy ochrony poszczególnych osobników zwierząt lub gatunków oraz ochrony rodzajowej gatunków roślin. Większość działań ukierunkowanych jest na długofalowy efekt. Przykładem tego jest ograniczenie tzw. niskiej emisji, które przełoży się na lepszą jakość powietrza dopiero po upływie dłuższego okresu czasu.

Mimo to warto angażować się w wolontariat, bo daje on podwójne korzyści: czystsze środowisko i ogromną satysfakcję. Wolontariat jest okazją do poznania ciekawych ludzi, których interesują te same problemy. Pozwala na poszerzenie własnych horyzontów i naukę nowych umiejętności. Praca w charakterze wolontariusza jest także dobrze widziana przez pracodawców w CV osób starających się o posadę. Świadczy bowiem o zaangażowaniu i umiejętności dobrej organizacji czasu.

Działalność wolontariacka w organizacjach ekologicznych to indywidualny wkład na rzecz polepszenia życia na naszej planecie. W tematycznych akcjach wolontariuszy organizowanych przez polskie organizacje ekologiczne często biorą udział całe rodziny czy grupy przyjaciół. Lektura naszego bloga z pewnością pozwoli na rozwianie wszelkich wątpliwości, co do charakteru tego zajęcia.